Искусство факультети

Искусство факультети

Адрес Ош шаары Масалиев просп., 35
Телефон
Факс
Веб-сайт http://arts.oshsu.kg
E-mail marazykov@oshsu.kg

Факультеттин тарыхы, багыты

1959-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун базасында музыкалык-педагогикалык факультет ачылган. Факультет ачылгандан баштап Д.Лондон, Б.Апышов, С.Нурова, C.Дуйшеналиев,Т.Сарыков педагог-музыканттар эмгектенишкен.

КРдин Билим берүү министрлигинин 1993-жылдын 6-августундагы буйругуна ылайык, Педагогика факультетинен “Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы” Музыка факультетине кошулгандыгына байланыштуу Искусство  факультети уюштурулуп,  А. Калыков, М. Абдугулов, Б. Мамбеталиев, И. Жунусов, Б. Иметовдор башкарган. 2011-жылы  ОшМУнун ошол кездеги  ректору К. Исаковдун демилгеси менен кайрадан өзүнчө Искусство факультети түзүлгөн.

Искусство факультети коншулаш Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казахстан  өлкөлөрүнө жана Ош облусунан сырткары, Жалал-Абад, Талас, Баткен ж.б. облустарга  тиешелүү  адистерди даярдайт.

Искусство факультетин кыргыз элине белгилүү “КРнын эмгек синирген артисти обончу-композитор; Р.Абдыкадыров, КРнын “эл артисттери” Ж.Алыбаев Т.Эшбаев, И.Жунусов, К.Артыков, И.Аманбаев, кыргыз элинин белгилүү обончу аткаруучулары А.Алымов, Б.Бадикеев. К.Темиров, маданияттын мыктылары: Э.Талипов, Б.Тургумбаев, Т.Нурматов, А. Машаев, А. Төлөшев, А. Касымов, С.Кынатов, А.Азиреткулов, Ы.Бакиров, А.Ахмедов, Т.Турдубаев,  З. Мырзаев Э. Балтагулов, Т.Назаров,  А.Кулбаева,  А.Кабылова  Н. Сарыкова  ж.б  окуп бүтүрүшкөн.

Факультетин багыты - көркөм өнөр, музыка, эстрада, дизайн багытында, азыркы базар экономикасынын талаптарына ылайык, жаңы технологияларды колдоно билген, ар тараптуу, атаандаштыкка туруштук бере алган, жогорку билимдүү адистерди даярдоо. 

   

Окуу- усулдук, тарбиялык иштер, материалдык - техникалык база

Факультетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүндө азыркы күндө жалпысынан 800 студент билим алууда. Факультетин жамааты көп улутуу, окутуу кыргыз, орус тилдеринде жүргүзүлөт. Окуу имараты, жатаканасы шаардын борборунда жайгашып,транспорттун бардык түрлөрүн маданий мекемелерден, соода-байланыш түйүндөрүнөн пайдаланууга өтө ынгайлуу.

Факультетте оптималдуу шарттарды түзүлгөн,  окуу сабактары боюнча лекциялык жана практикалык иштердин каражаттары жеткиликтүү болуп турат негизги билим берүү программассы боюнча окуу  өткөрүлөт, жеке сабактар ​​үчүн кабинеттер зарыл болгон музыкалык аспаптар менен жабдылган.

Кафедраларда  студенттердин  билим деңгээлин үчүн  баа электрондук AVN программасы түзүлгөн.  Лекциялык жана практикалык сабактар атайын кааналарда өтүлөт; Билим берүү программасына  тиешелүү болгон заманбап жабдуулар менен жабдылган.                                                                                                                               Окуу процесси бакалавриат системасындагы мамлекеттик стандартка ылайык уюштурулган. Окуу процессинин жүрүшү: 1-.Лекциялык, 2-.Практикалык, 3- Лабораториялык  жана жекече сабактар түрүндө өтүлөт.

 

Профессордук-окутуучулук курамы жана илимий-изилдөө багыттары

Факультеттин профессордук - окутуучулук курамы илимдин искусство багыты боюнча илим изилдөө, чыгармачыл иштерин жүргүзүп, магистратура, аспирантурада билим алышат жана кандитаттык диссертацияларды коргошот. Факультетте 15 илимдеринин кандидаты, 2 профессор, 10 доцент,  5 аспирант, 10 магистрант, Кыргыз Республикасынын 1 эл артисти жана 1 эл сүрөтчүсү, эл агартуунун 14 мыктысы, 3 КРнын эмгек сиңирген артисти, Кыргызстан сүрөтчүлөр кошунунун 13 мүчөсү, КРнын маданиятына  3 эмгек сиңирген ишмери жана 16 КРнын маданиятынын мыкты кызматкерлери эмгектенишет.     Факультеттин студенттеринин жана окутуучуларынын илимий изилдөө иштери негизинен чыгармачылык менен байланышкан. Факультеттин окутуучулары илимий семинар, тренинг, конференция, симпозиум, фестиваль, конкурстарга активдүү катышып келишүүдө. Ар жумада өтүлүүчү түрдүү концерттерде, кечелерде, теле берүүлөрдө, студенттер өздөрүнүн таланттары менен жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, ага карата өз баасын алып турушат. Курстук жана дипломдук иштердин темалары негизинен искусство багытын өз ичине камтыйт. Апрель жана май айларында  илимий-чыгармачылык жумалыктар өтүлөт. Искусство багыты боюнча көптөгөн илимий, чыгармачылык изилдөөлөрдүн натыйжалары буклет, китеп, монография, окуу-методикалык колдонмо, паттентер, илимий макалалар түрүндө жарыяланып келе жатат. Ошондой эле факультеттин алдында 2014-жылдан баштап сүрөт жана музыка багыты боюнча магистратура бөлүмү ачылган.

 

Факультетте төмөндөгүдөй көркөм музыкалык топтор иштейт:

1 “Жаштык” атуу вокал –эстрада ансамбли (жетекчиси улук окутуучу   Ж.Мойдунов)

2 Хордук жамаатар (жетекчилери улук окутуучулар К.Сагымбаева, А.Максутов).

3 “Салтанат” фольклордук оркестр (жетекчиси окутуучу Б. Джумабаев)

4  Комузчулар  ансамбли (жетекчиси улук окутуучу Ж. Атабаева)

 

АДИСТИКТЕР

1

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык өнөр искусствосу

- Көркөм өнөр искусствосу

Бакалавр академиялык  даража:

(музыка мугалими)

(көркөм өнөр искусство мугалими)

Күндүзгү- бакалавр

 

4 жыл

 

2

570012

 

Музыкалык эстрада өнөрү

-Эстраданын музыкалык искусствосу

Эстрадалык оркестр

(ансамбль)жетекчиси, аткаруучу-солисти,окутуучу

Режиссура

Күндүзгү

5 жыл

570014

 

-Киноакадемия бөлүмү

-Кинооператор

570006

- Актерлук өнөр

3

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

 

Бакалавр академиялык даража (Сүрөтчү–стилист)

 

    Күндүзгү-      бакалавр

 4 жыл

 

4

  570400                          

 Дизайн

 

  Дизайнер

 

11кл.базасы, бакалавр  күндүзгү

4 жыл

                                                             Магистратура

1

550600

 

   Магистратура:

  Көркөм билим берүү

Магистр академиялык даража

Күндүзгү, дисстантык технологияны колдонуу менен

2 жыл

2

570700

 Магистратура:

 Костюм жана текстиль искусствосу

Магистр академиялык даража

2жыл

 

Искусство факультетинин деканы: Мойдунов Жениш Толонович

Байланыш номери:  0558-40-09-28,  0776-40-09-28

Электрондук дареги:  Jmoidunov@oshsu.kg

                                                                                         

 

Фото галерея