Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

Университет Структуралар Факультеттер Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

Адрес Ош шаары Н. Исанов көчөсү 77
Телефон 0550480340 0773970367 0550920111
Факс
Веб-сайт https://ttatf.oshsu.kg/
E-mail

1951-жылдын 18-июлунда Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин жана Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин биргелешкен токтомунун негизинде Ош мугалимдер институтунун базасында Ош мамлекеттик педагогикалык институту түзүлүп, анда табият таануу жана география кафедрасы ачылып, аны доцент М.А. Абдулина жетектеген.

1952-1953-окуу жылында факультеттин деканы М. Сатыбалдиев, 1957-жылы биология факультети кайрадан табият таануу жана география факультети деп өзгөртүлүп, аны б.и.к., доцент К.В. Пискарев, 1966-1973-жылдары табият таануу жана география факультети кайрадан биология факультети деп аталып, аны б.и.к., доцент Б. Алышбаев, 1974-1986-жылдары м.и.к., доцент Ч.Ж. Жумабаев, 1986-1988-жылдары факультетке х.и.д., профессор Б.М. Мурзубраимов, 1988-1990-жылдары Б.М. Мурзубраимовдун башка кызматка которулгандыгына байланыштуу, факультетти доцент А.К. Кыргызбаев жетектеген. 1990-1993-жылдары факультетке кайрадан профессор Б.М.Мурзубраимов декан болуп шайланган. 1993-1998-жылдары факультетти х.и.к., доцент Д.Т. Алтыбаева жетектеген. 1998-2003-жылдары х.и.к., доцент А. Токтомаматов декан болгон. 2003-2005-жылдары , профессор Т.Т. Джумабаева, 2005-2014-жылдары факультетти б.и.к., доцент О. Коланов, 2014-2019-жылдары х.и.к., доцент Т.А. Мамытов жетектеди.

2019-жылдын 19-январынан факультетти г.и.д, профессор А.Г. Низамиев жетектеп келүүдө.

Факультеттин миссиясы – табигый илимдер (химия, биология, география), туризм, геодезия, айыл чарбасы (агрономия, ветеринария) багыттары боюнча тышкы жана ички эмгек рынокторунда атаандаштыкка туруштук бере турган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – ааламдашуу жана аймакташуу процессине шайкеш өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап педагогикалык, туристтик, техникалык жана агрардык тармактардын адистерин даярдап чыгаруу.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык талаптарга дал келген жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо жана тийиштүү багыттарда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу өлкөнүн жана түштүк аймактын социалдык-экономикалык, илимий-техникалык, инновациялык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө салым кошуу.

                                        

Фото галерея