Университет Структуралар Факультеттер Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

Табият таануу,туризм жана айыл чарба технологиялары факультети

Адрес Ош шаары Н. Исанов көчөсү 77
Телефон +996 551 885 258 +996 550 480 340
Факс
Веб-сайт http://ttgf.oshsu.kg/
E-mail

1951-жылдын 18-июлунда Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин жана Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин биргелешкен токтомунун негизинде Ош мугалимдер институтунун базасында Ош мамлекеттик педагогикалык институту түзүлүп, анда табият таануу жана география кафедрасы ачылып, аны доцент М.А. Абдулина жетектеген.

1952-1953-окуу жылында факультеттин деканы М. Сатыбалдиев, 1957-жылы биология факультети кайрадан табият таануу жана география факультети деп өзгөртүлүп, аны б.и.к., доцент К.В. Пискарев, 1966-1973-жылдары табият таануу жана география факультети кайрадан биология факультети деп аталып, аны б.и.к., доцент Б. Алышбаев, 1974-1986-жылдары м.и.к., доцент Ч.Ж. Жумабаев, 1986-1988-жылдары факультетке х.и.д., профессор Б.М. Мурзубраимов, 1988-1990-жылдары Б.М. Мурзубраимовдун башка кызматка которулгандыгына байланыштуу, факультетти доцент А.К. Кыргызбаев жетектеген. 1990-1993-жылдары факультетке кайрадан профессор Б.М.Мурзубраимов декан болуп шайланган. 1993-1998-жылдары факультетти х.и.к., доцент Д.Т. Алтыбаева жетектеген. 1998-2003-жылдары х.и.к., доцент А. Токтомаматов декан болгон. 2003-2005-жылдары , профессор Т.Т. Джумабаева, 2005-2014-жылдары факультетти б.и.к., доцент О. Коланов, 2014-2019-жылдары х.и.к., доцент Т.А. Мамытов жетектеди.

2019-жылдын 19-январынан факультетти г.и.д, профессор А.Г. Низамиев жетектеп келүүдө.

 

 Факультеттин миссиясы – табигый илимдер (химия, биология, география), туризм, геодезия, айыл чарбасы (агрономия, ветеринария) багыттары боюнча тышкы жана ички эмгек рынокторунда атаандаштыкка туруштук бере турган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – ааламдашуу жана аймакташуу процессине шайкеш өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап педагогикалык, туристтик, техникалык жана агрардык тармактардын адистерин даярдап чыгаруу.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык талаптарга дал келген жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо жана тийиштүү багыттарда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу өлкөнүн жана түштүк аймактын социалдык-экономикалык, илимий-техникалык, инновациялык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө салым кошуу.

                                                 Адистиктер

Адистиктин аталышы

Даражасы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

1

Табигый-илимий билим беруу

-биология; -химия; -география

бакалавриат

Күндузгү, сырттан

4жыл/5жыл

магистратура

Күндузгү

2жыл

2

Биология

 

бакалавриат

Күндузгү

4жыл

магистратура

Күндузгү

2жыл

3

Химия

 

бакалавриат

Күндузгү

4жыл

магистратура

Күндузгү

2жыл

4

География

 

бакалавриат

Күндузгү

4жыл

магистратура

Күндузгү

2жыл

5

Туризм

 

бакалавриат

Күндузгү, сырттан

4жыл/5жыл

магистратура

Күндузгү

2жыл

6

Агрономия

бакалавриат

Күндузгү, сырттан

4жыл/5жыл

7

Ветеринария

бакалавриат

Күндузгү, сырттан

5жыл/6жыл

8

Колдонмо геодезия

бакалавриат

Күндузгү, сырттан

5жыл/6жыл

Кафедралар

Кафедранын

аталышы

Кафедра

башчысы

Байланыш

телефону

Электрондук дареги

Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Эмилбекова Динара Арынбаевна

0772212569

dinara-metodica@mail.ru

Зоология жана экология

биология илимдеринин кандидаты, доцент Абдыкааров Абдиманнап Момунович

0557 205 512

aabdykaarov66@mail.ru

Химия жана химиялык технологиялар

техника илимдеринин кандидаты, доцент Полотов Ибраим Жеңишбекович

0772361794

polotov.ibraim@mail.ru

Физикалык география, колдонмо геодезия жана ТТК

география илимдеринин кандидаты, доцент Шербаева Зувайда Эрмаматовна

0777253582

zuvaida70@mail.ru   

Экономикалык география, тармактык экономика жана туризм

география илимдеринин кандидаты, доцент Самиев Калыбек Тартаңкушевич

0777256292

k_samiev@mail.ru  

Айыл чарба

биология илимдеринин кандидаты, доцент Муратова Рахима Темирбаевна

0555 63 66 79

miss.rakhima@mail.ru  

Факультеттер аралык № 2 дене тарбия

доцент

Кулуев Бакыт

0557777711

кuluevbakyt35@gmail.com

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук дареги

Декан

Низамиев Абдурашит Гумарович

0551 885 258

nizamiev@oshsu.kg

Күндүзгү, сырттан жана дистанттык окуу иштери боюнча декандын орун басары

Стамалиев Кутманалы Ыманалиевич

(0773) 253897

stamaliev@oshsu.kg

илимий иштер боюнча

Исраилова Гулбарчын Салимовна

0(555) 801489

imran.bar77@rambler.ru

эл аралык байланыштар боюнча

Юлдашева Олияхон Мамасидиковна

0554210708

Aliaoshgu@mail.ru

тарбиялык иштер жана келишимдик төлөмдөр боюнча

Султанов Жанарбек Маматкулович

0(772)685768

jsultanov@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Зулушева Акылай Токтомаматовна

0(552)957417

azulushova@oshsu.kg

Магистратура башчысы

Молдалиев Жоомарт Тумакович

0(779) 215177

joomart77@mail.ru

Практика башчысы

Буранов Эдуард Шахтерович

0(555) 212304

e-buranov@list.ru

Ботаникалык бактын директору

Каримов Болот Акимович

 

 

Окумуштуу катчы

Шерматова Жаркынай Ташполотовна

0(777)2762317

jshermatova@oshsu.kg

Кесиптик кошундун төрагасы

Маматкулов Орозбай Идирисович

0(558) 942858

orozb@mail.ru

Аялдар кеңешинин төрайымы

Шерматова Жаркынай Ташполотовна

0(777)2762317

jshermatova@oshsu.kg

 

 

Фото галерея