For teachers Educational-methodical association

Educational-methodical association

Order on approval of the regulations of the educational and methodological association of OshMU

Regulations on the teaching-methodical association of OshSU

 

 

 

ОшМУнун окуу-методикалык бирикмесин жобосун бекитүү боюнча буйрук

ОшМУнун окуу-методикалык бирикмеси жөнүндө жобо