Main Announcements

Тарых факультети “Жалпы тарых жана ТОУ” кафедрасынын 2019-2020-окуу жылынын элективдүү (КПВ) курстарга сунушталуучу предметтер

Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын кезектеги жыйынынын № 7 Протоколунан КӨЧҮРМӨ