Main News

The results of the competition for the reserve of personnel of Osh State University

Image

ОшМУнун профессордук-окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн өткөн 1-этаптагы   предметтик тест боюнча сынакка тапшыруучулардын жалпы саны 237 катышуучуну түздү. Жыйынтыгында сынактан 70 баллдан жогору алгандардын саны – 107 болсо, сынакка келбегендердин саны 37 ни түздү. Толук маалымат төмөндө берилет.

Кадрлар резервине I этаптагы сынактан өткөндөрдүн тизмеси

 

Фото галерея